Garrett Mills garrettmills
  • Kansas City, Kansas
  • https://garrettmills.dev/
  • I'm a speaker, developer, and designer who builds things for the modern web.

  • Aangemeld op Aug 11, 2020

Geupdate 1 maand geleden

miniq
Python 0 0

A bare-bones, CRON-driven job queue.

Geupdate 1 maand geleden

maestro
JavaScript 0 0

Geupdate 1 maand geleden

eecs448-project-4
JavaScript 0 0

Geupdate 2 maanden geleden

devbug
JavaScript 0 0

Geupdate 3 maanden geleden

daton_app
TypeScript 0 0

Starter for an application with the Daton framework

Geupdate 3 maanden geleden

daton
TypeScript 0 0

Geupdate 3 maanden geleden

eecs448-project-1
JavaScript 0 0

Geupdate 4 maanden geleden

Geupdate 5 maanden geleden

k8s-hpc-demo
Shell 0 0

Geupdate 5 maanden geleden

r2pdf
R 0 0

Geupdate 5 maanden geleden

devbugjs
JavaScript 0 0

Geupdate 5 maanden geleden

libglm
Shell 0 0

Geupdate 5 maanden geleden

old-sites
CSS 0 0

Geupdate 5 maanden geleden

es6-di
JavaScript 0 0

Geupdate 5 maanden geleden